Математика

ЕЛЕКТРОНИЧАР 1-наставни садржај за 31.недељу (21.4.2020-24.4.2020)

Драги ђаци, ове недеље имате следеће задатке: на интернету или из збирки по вашем избору одаберите по три задатка из следећих области- Линеарне једначине(може и са параметром), системи линеарних једначина …