Математика

ЕЛЕКТРОНИЧАР 1-наставни садржај за 31.недељу (21.4.2020-24.4.2020)

Драги ђаци, ове недеље имате следеће задатке: на интернету или из збирки по вашем избору одаберите по три задатка из следећих области- Линеарне једначине(може и са параметром), системи линеарних једначина …

ГИМНАЗИЈА 3-наставни садржај за 31.недељу (21.4.2020-24.4.2020)

Требало би да лекције обраде препишете у свеске. Покушајте да мало размислите о тим наставним јединицама и да покушате да схватите примену. Нећу вам их тражити на писменом задатку због …

ЕЛЕКТРОНИЧАР 4-наставни садржај за 30.недељу (13.4.-16.4.2020.)

Драги моји матуранти, почињемо нову област ВЕРОВАТНОЋА И СТСТИСТИКА која је истовремено и последња. Требало би ове две лекције, пошто уводимо нове појмове, да препишете у свеску. (У претходни чланак …