Почетна

arhimed1Људи не верују да је математика једноставна, само зато што не знају колико је живот компликован.

Џон Фон Нојман

Лакше jе научити математику него радити без ње. (Bouasse)

Математика је наука младих. Другчије не може бити. Бављење математиком-то је таква гимнастика ума за коју су потребне сва гипкост и сва здржљивост младости.(Viner)

У математици не постоје симболи за нејасне мисли 

Анри Поенкаре

Није могуће бити прави математичар, а не бити бар мало песник.
Т. Вајерштрас

Надахнуће је потребно у поезији као и у геометрији.
Александар Пушкин

Ми никада не постајемо математичари, чак и ако научимо напамет све туђе доказе, ако наш ум није оспособљен да самостално решава постављене проблеме
Рене  Декарт

Математика – то је језик којим говоре све природне науке .
Не постоји ниједна математичка област, ма како она апстрактна била, која се не би могла применити на појаве реалног света.
Николај Лобачевски (творац хиперболичке геометрије)

При обучавању деце неопходно је тежити к томе да се код њих постепено сједињује знање са умењем. Изгледа да је од свих наука једино математика способна да у потпуности задовољи овај захтев.
Имануел Кант