човек, вук и коза

Проблем енглеског теолога и научника Алкуина из Јорка који је направио колекцију од 53 загонетке и трик питања.

Један човек, носећи врећу са купусом, дошао је до обале реке, заједно са вуком и козом.Чамац је мали тако да човек може да превезе само вука, само козу или само врећу са купусом. Наравно, он не сме да остави на било којој обали козу и купус илии вука и козу заједно. Како ће човак, са што мање прелаза преко реке , да пребаци вука, козу и купус?

решење:  увешћемо ознаке човек-Ч, вук-В, коза-К,  купус-к. Стање у чамцу биће група слова која су уведена као ознаке за 4 објекта у задатку , а све групе су одвојене цртама које представљају један прелаз преко реке. Постоје два минимална решења која оба имају 7 прелазака преко реке:

1.   ЧК-Ч-Чк-ЧК-ЧВ-Ч-ЧК тј човек превезе козу, врати се по купус, превезе га, али узме козу коју остави на полазној страни реке, узме вука, остави га код купуса, па се врати по козу.

2.   ЧК-Ч-ЧВ-ЧК-Чк-Ч-ЧК-пробајте да опишете сами….