занимљиво множење

1•9+2=11

12•9+3=111

123•9+4=1 111

1 234•9+5=11 111

12 345•9+6=111 111

123 456•9+7=1 111 111

1 234 567•9+8=11 111 111

12 345 678•9+9=111 111 111

123 456 789•9+10=1 111 111 111

али, даље не иде овако занимљиво.