ЕЛЕКТРОНИЧАР 3-наставни садржај за 31.недељу (21.4.2020-24.4.2020)

Ваш задатак за ову недељу је да из збирке или са интернета изаберете: један задатак из система са 3 једначине који ћете да решите детерминантама, један задатак из система са 3 једначине који ћете да решите Гаусовом методом и један задатак са 3 једначине са параметром који ћете да дискутујете помоћу детерминанти.

Имате и пар задатака у другом чланку. Поздрав.