ЕЛЕКТРОНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ1 Решавање система линеарних једначина графичком методом-утврђивање