ЕЛЕКТРОНИЧАР 1 Линеарне једначине са апсолутном вредношћу утврђивање