први писмени гимназија 2018/2019

 решени задаци 

 

Напомена

направљена је грешка због изостављеног знака у следећим задацима:

прва група, задатак 4-решење је РЕАЛНИ ДЕО -7/2, ИМАГИНАРНИ ДЕО 1/2

друга група, задатак 5-решење је -i/4