писмени задатак-Е.Т. 3-2017/2018

 задаци са решењима

Уочена је грешка у 4. задатку прве групе, где уместо вредности 3.економске табеле за 8.врсту , стоји вредност 9. врсте.Исправити грешку одговарајућом вредношћу из економских табела и израчунати проценат.