други тест, увод у геометрију, гимназија 2017/2018