четврти писмени задатак Е.Т. 2016/2017

  задаци са решењима

Напомена: у решењу другог задатка за прву групу направљена је грешка при замени у образац , а самим тим је погрешна и  вредност из таблице која је коришћена. Тачно решење је: 6000*4,563756=33382,54 динара.