III РАЗРЕД

ЕЛЕКТРОНИЧАР 3 наставни садржаји за 28. наставну недељу ( 30.3.2020-3.4.2020.)

За домаћи задатак одаберите један задатак који ћете да урадите и пошаљете. https://www.math10.com/problems/sr/zadaci-iz-analiti%C4%8Dke-geometrije-u-ravni/easy На горњем линку можете да покушате да проверите своје знање аналитичке геометрије. Покушајте. Није тешко.