свођење на први квадрант, адиционе ф-ле, двоструки и половина угла