Архиве категорија: ТРЕЋА ГОДИНА

писмени задатак-Е.Т. 3-2017/2018

 задаци са решењима

Уочена је грешка у 4. задатку прве групе, где уместо вредности 3.економске табеле за 8.врсту , стоји вредност 9. врсте.Исправити грешку одговарајућом вредношћу из економских табела и израчунати проценат.

четврти писмени задатак Е.Т. 2016/2017

  задаци са решењима

Напомена: у решењу другог задатка за прву групу направљена је грешка при замени у образац , а самим тим је погрешна и  вредност из таблице која је коришћена. Тачно решење је: 6000*4,563756=33382,54 динара.